Naturvidenskabelige studieretninger

 

Matematik A - Fysik B - Kemi B

Vil du gerne vide, hvordan stjerner opstår og dør, eller hvordan primtal bruges til at sikre din netbank? 
Så er studieretningerne med Matematik, fysik og kemi noget for dig. Her kommer du til at arbejde med matematik, fysik og kemi og får en dybere forståelse af naturvidenskab. Disse studieretninger sikrer dig, at du får de fag, der er adgangsgivende på mange naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige uddannelser.

Fagfordeling

I tabellen herunder fremgår hvilke obligatoriske fag, studieretningsfag samt valgfag der indgår i studeretningen og deres placering i uddannelsesforløbet.

I diagrammet herunder fremgår den tidsmæssige fordeling af hvert fag i studieretningen over hele uddannelsesforløbet.

 

Matematik A - Fysik A - Kemi B

 I studieretningen her, med fysik A, er der særligt fokus på fysik, og fordi du fra starten arbejder mod det høje niveau i fysik, er også matematikken tonet i denne retning.

Fagfordeling

I tabellen herunder fremgår hvilke obligatoriske fag, studieretningsfag samt valgfag der indgår i studeretningen og deres placering i uddannelsesforløbet.

I diagrammet herunder fremgår den tidsmæssige fordeling af hvert fag i studieretningen over hele uddannelsesforløbet.

Biologi A - Kemi B

Vil du gerne vide, hvordan mikroorganismer kan bruges til at lave eksempelvis medicin og alternative energikilder?
Så skal du vælge denne studieretning, som er tonet i retning af bioteknologi. Vi kombinerer biologi og kemi på utallige måder i spændende forløb og aktiviteter ud af huset. Det
handler om alt fra sundhed og sygdom, kost og ernæring til gensplejsning, bioteknologi, havforurening og idrætsfysiologi.

Fagfordeling

I tabellen herunder fremgår hvilke obligatoriske fag, studieretningsfag samt valgfag der indgår i studeretningen og deres placering i uddannelsesforløbet.

I diagrammet herunder fremgår den tidsmæssige fordeling af hvert fag i studieretningen over hele uddannelsesforløbet.