Samfundsvidenskabelige studieretninger

 

Samfundsfag A - Engelsk A

Interesserer du dig for international politik og globalisering?
Vil du vide mere om det verdenssamfund, som Danmark er en del af?

På denne studieretning er verdenssproget engelsk i centrum, og vi fokuserer på samspillet mellem menneske, samfund og kultur.

Fagfordeling

I tabellen herunder fremgår hvilke obligatoriske fag, studieretningsfag samt valgfag der indgår i studeretningen og deres placering i uddannelsesforløbet.

I diagrammet herunder fremgår den tidsmæssige fordeling af hvert fag i studieretningen over hele uddannelsesforløbet.

 

Samfundsfag A - Matematik A

Interesserer du dig for politik, økonomi og internationale forhold?
Og kunne du tænke dig at arbejde med samfundsvidenskab kombineret med et højt niveau i matematik?

I samfundsfag dykker vi ned i økonomi, sociologi og politik, og vi bruger matematikken til at analysere samfundsmæssige  problemstillinger og statistikker.

Fagfordeling

I tabellen herunder fremgår hvilke obligatoriske fag, studieretningsfag samt valgfag der indgår i studeretningen og deres placering i uddannelsesforløbet.

I diagrammet herunder fremgår den tidsmæssige fordeling af hvert fag i studieretningen over hele uddannelsesforløbet.