Naturvidenskabelige studieretninger

 

Science

 

Life Science og Biotek

 

 

 

Science

Matematik A - Fysik A/B - Kemi B

Vil du gerne vide, hvordan stjerner opstår og dør, eller hvordan primtal bruges til at sikre din netbank?

Så er disse studieretninger noget for dig. Her kommer du til at arbejde med matematik, fysik og kemi og får en dybere forståelse af naturvidenskab. Studieretningerne sikrer dig, at du får de fag, der er adgangsgivende på mange naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige uddannelser. I studieretningen med fysik A er der særligt fokus på fysik, og fordi du fra starten arbejder mod det høje niveau i fysik, er også matematikken tonet i denne retning.

Fagfordeling

Diagrammet herunder viser den tidsmæssige fordeling af fagene i studieretningen for hele uddannelsesforløbet.

Tabellen herunder viser hvilke fag der indgår i studeretningen og hvordan de er placeret i uddannelsesforløbet.

 

 

 

Life Science

Biologi A - Kemi B

Life Science er studieretningen, hvor du lærer om de levende organismer, livsprocesser, samspil og evolution. Du lærer om mennesket som biologisk organisme, om sundhed, sygdom, forplantning og om den genetiske arv. Med den arbejdende krop som tema kan du blive testet i vores avancerede idrætsfysiologiske laboratorium.  Vi mennesker sætter et betydeligt aftryk på vores klode. Derfor skal du også lære om natur, bæredygtighed og miljøbeskyttelse – temaet kan f.eks. være hormonforstyrrende stoffer i miljøet eller beskyttelse af truede dyre- og plantearter. Det levende undersøges på alle niveauer. Så vi dykker også dybt ned i cellers biokemiske processer og arbejder med moderne, bioteknologiske værktøjer.

Fagfordeling

Diagrammet herunder viser den tidsmæssige fordeling af fagene i studieretningen for hele uddannelsesforløbet.

Tabellen herunder viser hvilke fag der indgår i studeretningen og hvordan de er placeret i uddannelsesforløbet.

 

 

 

Biotek

Bioteknologi A - Matematik A - fysik B

Hvordan regulerer livets centrale enheder - cellerne - de biokemiske processer i alt liv? Hvordan kan DNA-molekylets struktur identificeres? Hvordan foregår fremstilling af medicin og enzymer til fødevareindustrien? I Bioteknologi fokuserer vi på de biologiske discipliner i samarbejde med de andre naturvidenskabelige fag. Vi arbejder fx med gensplejsning på organismer, som vi selv dyrker og anvender retsmedicinske metoder til identifikation. Du får en grundig viden i fysik og kemi, og i laboratoriet kommer du helt ned i detaljen i cellens inderste dele.

Fagfordeling

Diagrammet herunder viser den tidsmæssige fordeling af fagene i studieretningen for hele uddannelsesforløbet.

Tabellen herunder viser hvilke fag der indgår i studeretningen og hvordan de er placeret i uddannelsesforløbet.