Samfundsvidenskabelige studieretninger

 

 

 

KosmoPolit

Samfundsfag A - Engelsk A

Interesserer du dig for international politik og globalisering?

Vil du vide mere om det verdenssamfund, som Danmark er en del af? På denne studieretning er verdenssproget engelsk i centrum, og vi fokuserer på samspillet mellem menneske, samfund og kultur.

Fagfordeling

Diagrammet herunder viser den tidsmæssige fordeling af fagene i studieretningen for hele uddannelsesforløbet.

Tabellen herunder viser hvilke fag der indgår i studeretningen og hvordan de er placeret i uddannelsesforløbet. 

 

 

 

MatPolit

Samfundsfag A - Matematik A

Interesserer du dig for politik, økonomi og internationale forhold?

Og kunne du tænke dig at arbejde med samfundsvidenskab kombineret med et højt niveau i matematik? I samfundsfag dykker vi ned i økonomi, sociologi og politik, og vi bruger matematikken til at analysere samfundsmæssige problemstillinger og statistikker.

Fagfordeling

Diagrammet herunder viser den tidsmæssige fordeling af fagene i studieretningen for hele uddannelsesforløbet.

Tabellen herunder viser hvilke fag der indgår i studeretningen og hvordan de er placeret i uddannelsesforløbet.