Optagelse på STX

Fristen for at søge om optagelse for skoleåret 2017/18 er den 1. marts 2017.

For at blive optaget på en 3-årig gymnasial uddannelse skal du have:

 • Afsluttet 9. klasse eller tilsvarende undervisning.
 • Søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 9. eller 10. klasse.
 • Aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver – dvs. to prøver i faget dansk og en prøve i hvert af fagene matematik, engelsk og fysik/kemi. Herudover skal du aflægge to prøver, som udvælges efter udtrækning.
 • Haft 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog, og have aflagt prøve i det, hvis det har været valgfag.
 • Udarbejdet en uddannelsesplan.

Er du:

 • I din uddannelsesplan ikke vurderet uddannelsesparat af din nuværende skole eller Ungdommens Uddannelsesvejledning, kan du ikke umiddelbart optages uden prøve.

Du skal i ansøgningen til STX:

 • Angive mindst ét uddannelsesønske - dvs. en bestemt uddannelse ved en bestemt institution.
 • Vælge 2. fremmedsprog.
 • Vælge kunstnerisk fag.

 Du kan:

 • Kun ønske en bestemt institution én gang - medmindre uddannelserne udbydes på flere forskellige adresser.
 • Angive samme uddannelse flere gange ved forskellige institutioner.

Hvordan du søger om optagelse: 

 • Går du i grundskolen, på efterskole eller 10. klasse og vil starte efter sommerferien hjælper din skole og UU-vejleder dig med at udfylde din uddannelsesplan og søge via optagelse.dk. Ansøgningsfristen er 1. marts 2017.
 • Snak altid med din UU vejleder om, hvordan du bliver optaget, og hvilke skemaer, du skal udfylde.
  Du finder skemaerne på optagelse.dk.

Optagelsesprøver mv.: 

 • Optagelsesprøven er mundtlig og består af prøver i dansk, engelsk og matematik og fysik/kemi.
 • For STX er det et niveau, som svarer til folkeskolens afgangsprøver.
 • Du skal som hovedregel til optagelsesprøve, hvis du ikke opfylder eller ikke forventer at opfylde betingelserne for at blive optaget, når skoleåret er slut.
 • Du skal også til optagelsesprøve, hvis du er ikke er erklæret uddannelsesparat af din nuværende skole eller Ungdommens Uddannelsesvejledning – i så fald skal du kun aflægge prøve i matematik og dansk samt deltage i en personlig samtale sammen med en uddannelsesleder.
 • Prøven holdes i marts/april måned.
 • Forventer du at opfylde betingelserne, men det alligevel ikke sker, skal du hurtigst muligt give Skive Gymnasium & HF besked.

Du skal altid til optagelsesprøve når du: 

 • Ikke har aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver

Optagelsesprøve 2017: 

 • Der afholdes optagelsesprøve d. 31. marts. Der vil blive sendt en invitation ud med præcise tidspunkter efter ansøgningsfristen (STX d. 1. marts og HF d. 15. marts)