Studiestrategi

Et nyt tiltag i skoleåret 2016-17 er, at Skive Gymnasium & HF vil træne elevernes studiestrategier både i forhold til notat- og læseteknikker, men også i forhold til at gå til vejledning. 

Link til den nye hjemmeside med studiestrategi [Studiestrategi]