Ekskursioner, studierejser og udvekslingsrejser

Det er vigtigt en gang imellem at flytte undervisningen ud af klasselokalerne og ud i ”virkeligheden”, så der arrangeres både kortere og længere ekskursioner i gymnasiet og på HF.

Alle 2.g-klasser får tilbudt en udlandsekskursion:

•    En studietur varer normalt 6 dage og koster i reglen 4-5000 kr. for rejse, ophold og morgenmad. Afvigelser informeres man særligt om.
•    På udvekslingsrejser bor man privat hos en familie, hvis søn eller datter man så har boende, når udvekslingsskolen er på genbesøg i Skive.
 
Alle 2.HF-klasser får tilbudt en studietur til Tjekkiet. Turen varer normalt 5 dage og koster knap 3000 kr. for rejse, ophold, entreer og morgenmad.

Der kan derudover laves ekskursioner i valgfag og på sproghold, men vi tilstræber både af økonomiske og tidsmæssige grunde, at hver elev normalt kun kommer på højst to udlandsekskursioner.

Der er mødepligt til endagsekskursioner, der ikke koster over 50 kr., mens de længere og dyrere ekskursioner er frivillige. Der arrangeres alternativ undervisning til elever, der ikke deltager, men sådanne rejser gennemføres normalt kun, hvis alle elever vil deltage.
Som deltager i rejser med Skive Gymnasium & HF er man forpligtet på at overholde både de almindelige regler, der gælder for god opførsel og de forskrifter, som lærerne stiller op. Vi opholder os som gæster i et andet land og må derfor indrette os efter de normer og omgangsformer, som er gældende der. Det indskærpes især, at:

•    Der er mødepligt til de aftalte programpunkter.
•    Alle elever skal overnatte på den angivne adresse.
•    Der skal være absolut ro på hotellerne.
•    Det er strengt forbudt at medtage, anskaffe og indtage euforiserende stoffer.
•    Lærerne kan tillade indtagelse af alkohol i perioder. I så fald må der ikke indtages alkohol i overdreven mængde - det er adfærden, der afgør, hvad overdreven mængde er. Stærk spiritus er forbudt.
•    Ingen elever færdes alene - altid mindst to og to!

Overtrædelse af disse regler kan medføre, at den pågældende får en advarsel og bortvises fra skolen i en periode.

Acceptere cookies fra denne side

Dette websted bruger cookies til at spore din adfærd og forbedre din oplevelse på webstedet.
Du kan altid slette gemte cookies ved at besøge dine avancerede indstillinger for din browser.