Elevernes skema

Vores politik i forhold til den såkaldte årsnorm (se nedenfor) og skema på Skive Gymnasium & HF er, at vi prioriterer det højt, at eleverne får den undervisning og den uddannelsestid, de har krav på. Der afsættes derfor mange ressourcer i administrationen til at opdatere ugeskemaerne i Lectio og kontrollere, at hvert enkelt skema hænger sammen og giver eleverne den bedst mulige skoledag.

For ca. 10 år siden blev årsnormsbegrebet indført: En elev skal i løbet af sin gymnasietid have så og så meget uddannelsestid i forskellige fag. I dansk på STX f.eks. skal eleven have 260 timer – disse timer fordeler den enkelte skole selv over de tre gymnasieår, idet der er en lang række hensyn, der bestemmer denne fordeling, så den bliver optimal på den enkelte skole.  Det er disse tal vi kalder en årsnorm.

Et konkret eksempel:

1g dansk har en årsnorm på 50 moduler. På et givet tidspunkt i efterårssemestret kan der stå sådan her i Lectio:

 

Undervisning

Anden aktivitet

Total

Holdnorm /
Lærernorm

Afvigelse

Afholdt

Planlagt

Afholdt

Planlagt

13

12

0

0

25

50

-50 %

 

Det betyder, at klassen i efteråret er planlagt med 25 moduler – klassen har afholdt 13 og mangler at afholde de sidste 12, der er planlagt for efteråret. Kolonnen ”Afvigelse” viser, hvor meget af den samlede årsnorm, der er planlagt i efterårssemestret. I eksemplet ovenfor står der -50 %, fordi de sidste 25 moduler ud af den samlede årsnorm på 50 moduler skal afholdes i forårssemestret for at sikre en jævn fordeling over hele skoleåret. Der holdes nøje opsyn med disse modulregnskaber, så klassen får de timer, den skal have i hvert eneste fag – og denne kontrol foregår løbende, så der ikke er noget, der kommer bag på os.

Forældre kan se disse modulregnskaber. I Lectios hovedmenu klikker man sig ind på det pågældende hold og derefter på modulregnskab, så kommer tallene frem.

Hvad er så årsagen til, at der flyttes rundt på moduler, eller at moduler genplaceres? Somme tider kan man nemlig se, at et modul er blevet flyttet eller aflyst. Det sker, hvis en lærer f.eks. er på kursus, på ekskursion med en anden klasse, optaget af tværfaglige forløb i en anden klasse eller er blevet syg.


Vi forsøger i første omgang at stoppe det opståede hul med et andet fag, så eleverne ikke får hultimer i løbet af dagen. De aflyste timer genplaceres et andet sted i skemaet, hvor der er et hul. Hvis årsnormen tillader det, kan det ske, at aflyste timer ikke genplaceres, men det sker kun, hvis eleverne har fået alle de timer i faget, de skal have i faget på det pågældende tidspunkt.

På noten, der er vedhæftet timen i skemaet, kan man læse begrundelsen for en flytning af timer, ombytning, genplacering eller aflysning

Hvis der er spørgsmål i forhold til ovenstående, så er både rektor og uddannelsesledere parate til at besvare dem. I ringer bare til skolen og beder om at tale med en af os.

 

Acceptere cookies fra denne side

Dette websted bruger cookies til at spore din adfærd og forbedre din oplevelse på webstedet.
Du kan altid slette gemte cookies ved at besøge dine avancerede indstillinger for din browser.