Hvad nu hvis...

Hvad nu hvis min søn eller datter …

  • Er syg?
  • Skal til medicinske undersøgelser eller behandlinger?
  • Skal til fødselsdag eller anden familiebegivenhed?
  • Skal til andet, der foregår i skoletiden?

I gymnasiet og på HF har eleverne mødepligt, og begrebet ”lovligt fravær” findes ikke. Det betyder, at når en elev ikke er til stede, bliver vedkommende ført fraværende i skolens intranet, Lectio. Det er elevens ansvar at angive årsag, og denne årsag vil indgå i skolens vurdering af den enkeltes fravær. Det er derfor vigtigt, at eleven er omhyggelig med at melde tilbage i Lectio.

Er eleven langtidssyg, skal man som forældre henvende sig til rektor Lars Erik Nielsen på telefon 9752 2466 eller e-mail: len@skivegym.dk

Hvad nu hvis min søn eller datter har et højt fravær?

I tilfælde af et højt fravær hos en elev vil eleven i første omgang få en såkaldt tilrettevisning, som advarer om, at fraværet er for højt. Hvis eleven ikke får rettet op på sit fravær, er næste skridt en skriftlig advarsel, og hvis fraværet fortsat stiger, medfører det sanktioner, der afpasses efter, hvor meget eleven har forsømt. Rektor har ret til f.eks. at udelukke elever med et højt fravær fra konkrete arrangementer og aktiviteter eller fra undervisningen (hvilket medfører mere fravær). Rektor kan også beslutte, at en elev i STX med et højt fravær skal op til eksamen i alle fag det pågældende år (særlige vilkår), og i særligt graverende tilfælde kan eleven henvises til selvstudium. Endelig kan rektor standse SU-udbetalinger til elever, der forsømmer for meget, idet disse erklæres for studieinaktive.

Hvad nu hvis min søn eller datter ikke får afleveret skriftlige opgaver?

På samme måde som fysisk fravær registreres, registrerer lærerne også skriftlige opgaver, der betegnes som skriftligt fravær i Lectio. Hvis en opgave ikke afleveres, får eleven med andre ord skriftligt fravær, der vægtes lige så højt som fysisk fravær, og som sanktioneres på samme måde.

Via internettet har eleverne adgang til uanede mængder af kilder og opgaver, som elever på andre skoler har besvaret. Det betyder, at man kan lade sig friste til at skrive af eller direkte kopiere nogle eller dele af de mange ressourcer, der ligger på nettet. På skolen har vi valgt at abonnere på adgang til en svensk database, Urkund, som ved hjælp af scanninger opdager de opgaver, hvor (dele af) indholdet ikke er elevens eget. Systemet kan bruges af alle fag med en skriftlige dimension, og alle skriftlige afleveringer skal sendes til Urkund, hvor det er relevant. Bliver en elev taget i at have snydt, betragtes opgaven ikke som afleveret.

Urkund bliver også brugt i forbindelse med de større, skriftlige opgaver, som eleverne skriver i løbet af deres tid på Skive Gymnasium & HF.

Hvad nu hvis min søn eller datter får stjålet computer, tøj, mobiltelefon etc. på skolen?

Skolens må ikke tegne forsikringer, så i tilfælde af tyveri er det ens egen ansvarsforsikring, der skal dække. For at minimere antallet af tyverier stiller skolen skabe til rådighed, hvor eleverne kan låse deres ting inde, og lokalerne er aflåste i frikvartererne.

Hvad nu hvis min søn eller datter kommer til skade i skoletiden?

Skolen kontakter forældrene hurtigst muligt. Afhængigt af situationen, kører skolen eleven til egen læge eller ringer 112.

Hvad nu hvis min søn eller datter gerne vil holde ferie uden for skolens ferieplan?

Som nævnt ovenfor findes ”lovligt fravær” ikke, og skolen kan derfor ikke give fri til ferier uden for skolens ferieplan.

Hvad nu hvis min søn eller datter har et problem eller har oplevet noget, jeg som forældre gerne vil drøfte med skolen?

I første omgang anbefaler vi, at eleven taler med sin lærer, men hvis man som forældre har behov for at drøfte sagen med skolen, er man altid velkommen til at henvende sig til rektor Lars Erik Nielsen på telefon 9752 2466 eller e-mail: len@skivegym.dk

Acceptere cookies fra denne side

Dette websted bruger cookies til at spore din adfærd og forbedre din oplevelse på webstedet.
Du kan altid slette gemte cookies ved at besøge dine avancerede indstillinger for din browser.