Uddannelser på Skive Gymnasium & HF

På Skive Gymnasium & HF kan du vælge imellem STX, HF og EUX.

HF - byder på fem fagpakker og en række valgfag.  

STX - byder på ni forskellige studieretninger og valgfag.

EUX - udbydes i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen.

Du kan læse mere under hver uddannelse.

På skolen gives der råd og vejledning af skolens studievejledere omkring de valg, som skal træffes undervejs i din uddannelse.

Skolen styres af pædagogiske og faglige principper, som sigter mod det bedst mulige uddannelsesforløb med henblik på adgang til videregående uddannelser.


I videoen herunder fortæller vores tutorer om, hvordan de oplever det er at være elev på Skive Gymnasium & HF

"Det lykkes for skolens personale, at gøre Skive Gymnasium & HF til et spændende sted med nye oplevelser gennem fælles aktiviteter og kreative 
undervisningsmetoder"

Emilie Skriver Jensen 3.f