Optagelse på HF

Optagelseskrav til HF

Du kan søge om optagelse på HF allerede efter 9. klasse. Der er dog forskellige optagelseskrav afhængigt af, om du kommer fra 9. eller 10. klasse.

Optagelse fra 9. klasse

 • Du skal ud fra en helhedsvurdering være vurderet uddannelseparat.
 • Du skal have søgt om optagelse rettidig og i umiddelbar forlængelse af 9. klasse.
 • Du skal have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fx tysk eller fransk) i 5.-9. klasse.
 • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen.
 • Du skal have aflagt de obligatoriske prøver i 9. klasse med mindst 4,0 i gennemsnit.

Optagelse fra 10. klasse

 • Du skal have afsluttet 10. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning på tilsvarende niveau.
 • Du skal have søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 10. klasse.
 • Du skal have aflagt 10. klasse-prøve i fagene dansk, engelsk og matematik, både mundtligt og skriftligt i alle tre fag.
 • Du skal have aflagt folkeskolens 9. klassesprøve eller 10. klasse-prøve i fysik/kemi.
 • Du skal have haft 2-4 års undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk) og have været til enten afgangsprøve i 9. klasse eller til 10. klasse-prøve både mundtligt og skriftligt.
 • Du skal have en udfyldt uddannelsesplan og være vurderet uddannelsesparat af skolen eller UU-vejlederen.
 • Du kan godt søge om optagelse, selvom du kun opfylder nogle af kravene – så kigger vi på din ansøgning og vurderer, om du kan optages med de kvalifikationer, du har.

Hvordan søger jeg?

Optagelsesprøve

 • Optagelsesprøven er mundtlig og består af prøver i dansk, engelsk og matematik og fysik/kemi.
 • For HF er det et niveau, som svarer til folkeskolens afgangsprøver.
 • Du skal som hovedregel til optagelsesprøve, hvis du ikke opfylder eller ikke forventer at opfylde betingelserne for at blive optaget, når skoleåret er slut.
 • Du skal også til optagelsesprøve, hvis du er ikke er erklæret uddannelsesparat af din nuværende skole eller Ungdommens Uddannelsesvejledning – i så fald skal du kun aflægge prøve i matematik og dansk samt deltage i en personlig samtale sammen med en uddannelsesleder.
 • Prøven holdes i marts/april måned.
 • Forventer du at opfylde betingelserne, men det alligevel ikke sker, skal du hurtigst muligt give Skive Gymnasium & HF besked.

Optagelsesprøve 2017:

 • Der afholdes optagelsesprøve d. 31. marts. Der vil blive sendt en invitation ud med præcise tidspunkter efter ansøgningsfristen (STX d. 1. marts og HF d. 15. marts)

Acceptere cookies fra denne side

Dette websted bruger cookies til at spore din adfærd og forbedre din oplevelse på webstedet.
Du kan altid slette gemte cookies ved at besøge dine avancerede indstillinger for din browser.