Optagelse på STX

Fristen for at søge om optagelse for skoleåret 2017/18 er den 1. marts 2017.

For at blive optaget på en 3-årig gymnasial uddannelse skal du have:

 • Afsluttet 9. klasse eller tilsvarende undervisning.
 • Søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 9. eller 10. klasse.
 • Aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver – dvs. to prøver i faget dansk og en prøve i hvert af fagene matematik, engelsk og fysik/kemi. Herudover skal du aflægge to prøver, som udvælges efter udtrækning.
 • Haft 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog, og have aflagt prøve i det, hvis det har været valgfag.
 • Udarbejdet en uddannelsesplan.

Er du:

 • I din uddannelsesplan ikke vurderet uddannelsesparat af din nuværende skole eller Ungdommens Uddannelsesvejledning, kan du ikke umiddelbart optages uden prøve.

Du skal i ansøgningen til STX:

 • Angive mindst ét uddannelsesønske - dvs. en bestemt uddannelse ved en bestemt institution.
 • Vælge 2. fremmedsprog.
 • Vælge kunstnerisk fag.

 Du kan:

 • Kun ønske en bestemt institution én gang - medmindre uddannelserne udbydes på flere forskellige adresser.
 • Angive samme uddannelse flere gange ved forskellige institutioner.

Hvordan du søger om optagelse: 

 • Går du i grundskolen, på efterskole eller 10. klasse og vil starte efter sommerferien hjælper din skole og UU-vejleder dig med at udfylde din uddannelsesplan og søge via optagelse.dk. Ansøgningsfristen er 1. marts 2017.
 • Snak altid med din UU vejleder om, hvordan du bliver optaget, og hvilke skemaer, du skal udfylde.
  Du finder skemaerne på optagelse.dk.

Optagelsesprøver mv.: 

 • Optagelsesprøven er mundtlig og består af prøver i dansk, engelsk og matematik og fysik/kemi.
 • For STX er det et niveau, som svarer til folkeskolens afgangsprøver.
 • Du skal som hovedregel til optagelsesprøve, hvis du ikke opfylder eller ikke forventer at opfylde betingelserne for at blive optaget, når skoleåret er slut.
 • Du skal også til optagelsesprøve, hvis du er ikke er erklæret uddannelsesparat af din nuværende skole eller Ungdommens Uddannelsesvejledning – i så fald skal du kun aflægge prøve i matematik og dansk samt deltage i en personlig samtale sammen med en uddannelsesleder.
 • Prøven holdes i marts/april måned.
 • Forventer du at opfylde betingelserne, men det alligevel ikke sker, skal du hurtigst muligt give Skive Gymnasium & HF besked.

Du skal altid til optagelsesprøve når du: 

 • Ikke har aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver

Optagelsesprøve 2017: 

 • Der afholdes optagelsesprøve d. 31. marts. Der vil blive sendt en invitation ud med præcise tidspunkter efter ansøgningsfristen (STX d. 1. marts og HF d. 15. marts)

Acceptere cookies fra denne side

Dette websted bruger cookies til at spore din adfærd og forbedre din oplevelse på webstedet.
Du kan altid slette gemte cookies ved at besøge dine avancerede indstillinger for din browser.