STX – Bioteknologi

Interesserer du dig for biologi og kemi?

Så vælg en naturvidenskabelig studentereksamen.

Bioteknologi A er en kombination af biologi og kemi og dækker en bred række af emner, fx genteknologi, energiproduktion, lægemidler og fødevareteknologi.

Studieretningen er kendetegnet ved følgende fag:

  • Bioteknologi A
  • Matematik A
  • Fysik B

På denne studieretning får du mulighed for at arbejde tematisk, konkret og projektorienteret med nogle af de mest aktuelle emner inden for moderne bioteknologi. Der er stor fokus på grøn omstilling og bæredygtighed i Skive Kommune, og det vil indgå i de projekter, vi arbejder med i Bioteknologi A og Fysik B.

Naturvidenskabelig forskning og udvikling af ny teknologi skal føre til løsninger på velkendte problemstillinger, så er du nysgerrig, målrettet og har du lyst til at arbejde med innovation, er Bioteknologi den rigtige studieretning for dig.

Du kan med vores studieretningsdesigner se, hvilke videregående uddannelser du kan få adgang til med dit valg af studieretning og valgfag.

Fordeling af fag på bioteknologi

Her får du et overblik over studieretningens opbygning. Cirkeldiagrammet giver et indtryk af, hvordan timeforbruget er fordelt over de tre år, som uddannelsen forløber over. Tabellen angiver hvilke fag man har i hhv. 1g, 2g og 3g. Dertil hører en oversigt over de mulige valgfag.

Følg os

#skivegymnasium