Genvej til nyttig viden

STX (studentereksamen) er en 3-årig ungdomsuddannelse, der kan give dig adgang til alle videregående uddannelser.

Alle starter med et grundforløb, der giver en grundlæggende introduktion til gymnasieuddannelsen og skaber et grundlag for at vælge studieretning. Grundforløbet har en varighed af ca. tre måneder og afsluttes senest første uge i november. Der bliver et afklaringsforløb med det formål at klæde dig bedst muligt på i forhold til at foretage det rigtige valg af studieretning.

STX-uddannelsen er sammensat af en række fag på forskellige niveauer. Nogle fag og niveauer er ens for alle, andre er bestemt af studieretningen, og andre igen er valgfag.

På Skive Gymnasium kan du vælge mellem otte forskellige studieretninger – se dem her.

Når du søger ind på STX, skal du vælge, hvilket 2. fremmedsprog og hvilket kunstnerisk fag, du vil have. Her på siden finder du en beskrivelse af uddannelsen, og du kan se, hvilke fag, vi udbyder her på skolen.

Typisk vil der være plads til 2-5 valgfag, alt efter valg af studieretning og 2. fremmedsprog. Der er yderligere krav til antallet af naturvidenskabelige fag (fysik, kemi, biologi, naturgeografi og informatik).

Kravet er forskelligt for hver studieretning. Du kan prøve vores interaktive guide over studieretningerne, hvor du kan prøve at sammensætte din uddannelse lige her.

Obligatoriske fag

A-Niveau
Dansk, Historie

B-Niveau
Engelsk, Matematik*

C-Niveau
Idræt, Fysik, Oldtidskundskab,
Religion, Samfundsfag

*) Matematik C på studieretningen
Supersprog

2. fremmedsprog og kunstnerisk fag

Valg af ét 2. fremmedsprog
Fransk A, Kinesisk A, Spansk A, Tysk B

Valg af ét kunstnerisk fag
Billedkunst C, Mediefag C, Musik C

Valgfag

A-Niveau
Engelsk, Kemi, Matematik, Samfundsfag, Tysk

B-Niveau
Biologi, Fysik, Idræt, Mediefag, Matematik, Naturgeografi, Religion, Psykologi, Samfundsfag

C-Niveau
Biologi, Erhvervsøkonomi, Filosofi, Informatik, Innovation, Kemi, Latin, Naturgeografi, Psykologi

Særlige grundforløbsfag
> Naturvidenskabeligt grundforløb
> Almen sprogforståelse

STX

En studentereksamen (STX) er en målrettet vej til en videregående uddannelse. STX giver nemlig adgang til alle videregående uddannelser. At tage en STX- studentereksamen er en boglig uddannelse. Som elev vælger du at gå her, fordi du kan lide at gå i skole. Uddannelsen tager 3 år, og den er studieforberedende og alment dannende. Derfor skal du have en række obligatoriske fag, en række valgfag og nogle studieretningsfag. På Skive Gymnasium får du mulighed for at blive voksen, iderig, tænkende og demokratisk. Vi vil nemlig gerne, at du skal stå solidt i verden og turde træffe valg. Her vil du blive udfordret på dine meninger og mødt med tillid.

Følg os

#skivegymnasium