STX – Musik & Logik

Interesserer du dig for musik og matematik?

Så vælg studieretningen Musik og Logik.

Vælg denne studieretning, hvis du vil kombinere kreativitet med analytisk tænkning. Her får du mulighed for både at spille og lære om musik. Matematikken udvikler dine analytiske færdigheder og sikrer, at du opfylder adgangskravene til en række videregående uddannelser.

Studieretningen er kendetegnet ved følgende fag:

  • Musik A
  • Matematik A

Du kan med vores studieretningsdesigner se, hvilke videregående uddannelser du kan få adgang til med dit valg af studieretning og valgfag.

Fordeling af fag på Musik & Logik

Her får du et overblik over studieretningens opbygning. Cirkeldiagrammet giver et indtryk af, hvordan timeforbruget er fordelt over de tre år, som uddannelsen forløber over. Tabellen angiver hvilke fag man har i hhv. 1g, 2g og 3g. Dertil hører en oversigt over de mulige valgfag.

Følg os

#skivegymnasium