Her kan man finde en række nyttige oplysninger, man kan have brug for som forældre til en elev i gymnasiet eller på HF. Klik på linkene til venstre for at læse nærmere om de forskellige emner.

Husk i øvrigt på, at man som forældre altid er velkommen til at henvende sig til skolen, hvis man har spørgsmål, som man ikke kan finde svar på her på forældresiden.

Drømmmer du om en studenterhue? Så har vi de perfekte rammer til dig og dine nye klassekammerater. Smukke rammer, en hyggelig atmosfære og lærere, der brænder for at dele deres viden og passion med dig. Her gør vi os umage, i alt hvad vi gør – og sørger altid for, at ingen føler sig alene. Vi tror på, det er lysten, der gør forskellen.

 

Skema

Skolens studieadministrative system hedder Lectio, og her kan skemaet ses, ligesom det er her karakterer, fravær og rigtig mange andre oplysninger findes. Adgang til lectio kræver login.

Skolens ringetider er følgende:

  1. modul    08.10-09.35

  2. modul    09.55-11.20

  3. modul    11.50-13.15

  4. modul    13.25-14.50

  5. modul    15.00-16.25

Man har som udgangspunkt undervisning i 1-4 modul, undervisning i 5. modul sker undtagelsesvis.

Forældremøde og forældrekonsultationer

Alle forældre til elever i 1g og 1hf inviteres i august til et forældremøde. Her informeres om opstarten på gymnasiet herunder hyttetur, introsamtaler og meget andet. Vi gennemgår de ting, eleverne møder og skal vælge i grundforløbet, ligesom vi informerer om studieretningsvalg (STX) og fagpakkevalg (HF).

Vi afholder forældrekonsulationer i starten af marts for elever i 1g og 1hf. Der udsendes invitation i lectio samt e-boks (til forældre for elever, der ikke er fyldt 18 år). Man skal til forældrekonsultationerne booke tid hos de lærere, man ønsker at tale med.

Dimission

Den glade afslutning på gymnasietiden er studentereksamen. Her kommer familie og venner og fejrer, når den sidste eksamen overstås, og huen bliver sat på.

Årets dimission afholdes udendørs, i slugten, fredag den 24-06 med mindre coronatiltag gør det nødvendigt at organisere anderledes.

Der vil i dagens anledning blive etableret ekstra parkeringspladser på atletikbanerne. Nedkørsel hertil ved Gammelgaard. 

Ekskursioner og studierejser

Det er vigtigt en gang imellem at flytte undervisningen ud af klasselokalerne og ud i ”virkeligheden”, så der arrangeres både kortere og længere ekskursioner i gymnasiet og på HF.

Alle 2.g-klasser får tilbudt en udlandsekskursion:

•    En studietur varer normalt 6 dage og koster i reglen 4-5000 kr. for rejse, ophold og morgenmad. Afvigelser informeres man særligt om.
•    På udvekslingsrejser bor man privat hos en familie, hvis søn eller datter man så har boende, når udvekslingsskolen er på genbesøg i Skive.
 
Alle 2.HF-klasser får tilbudt en studietur til Tjekkiet eller Berlin. Turen varer normalt 5 dage og koster knap 3000 kr. for rejse, ophold, entreer og morgenmad.

Der kan derudover laves ekskursioner i valgfag og på sproghold, men vi tilstræber både af økonomiske og tidsmæssige grunde, at hver elev normalt kun kommer på højst to udlandsekskursioner.

Der er mødepligt til endagsekskursioner, der ikke koster over 50 kr., mens de længere og dyrere ekskursioner er frivillige. Der arrangeres alternativ undervisning til elever, der ikke deltager, men sådanne rejser gennemføres normalt kun, hvis alle elever vil deltage.
Som deltager i rejser med Skive Gymnasium er man forpligtet på at overholde både de almindelige regler, der gælder for god opførsel og de forskrifter, som lærerne stiller op. Vi opholder os som gæster i et andet land og må derfor indrette os efter de normer og omgangsformer, som er gældende der. Det indskærpes især, at:

•    Der er mødepligt til de aftalte programpunkter.
•    Alle elever skal overnatte på den angivne adresse.
•    Der skal være absolut ro på hotellerne.
•    Det er strengt forbudt at medtage, anskaffe og indtage euforiserende stoffer.
•    Lærerne kan tillade indtagelse af alkohol i perioder. I så fald må der ikke indtages alkohol i overdreven mængde – det er adfærden, der afgør, hvad overdreven mængde er. Stærk spiritus er forbudt.
•    Ingen elever færdes alene – altid mindst to og to!

Overtrædelse af disse regler kan medføre, at den pågældende får en advarsel og bortvises fra skolen i en periode.

 

Egenbetaling

Der opkræves årligt en egenbetaling til dækning af kopier, kompendier og diverse undervisningsmaterialer. Elever på første årgang opkræves kr. 500, mens andet- og tredjeårselever opkræves kr. 300,-

Der er egenbetaling ved studierejser, udvekslingsrejser og flerdages-ekskursioner. Undtaget herfra er introture på 1.år.

Endagsekskursioner (entreer og transport) er der ingen egenbetaling til.

Skolen har ingen ansvars- / tyveriforsikring for eleverne. Man skal også selv tegne rejseforsikring i forbindelse med udlandsrejser.

Hvis der opstår problemer

Hvis der opstår problemer

Det er ikke alle elever, der kommer igennem gymnasieårene uden at møde problemer af den ene eller anden art.

Skulle man som forældre komme i en situation, hvor ens barn har behov for vejledning i forhold til sin skolegang eller uddannelse, kan man kontakte vores studievejledere.   

Henvendelse til skolen

Skulle der være spørgsmål eller behov for at kontakte skolen, så er I altid velkomne til det. Generelle spørgsmål kan rettes til skolens administration på tlf.: 97 52 24 66 eller på mail: epost@skivegym.dk