Skive Gymnasium er en skole i konstant udvikling – en moderne skole med faglighed og kvalitet som fundament.

Skolen er præget af respekt og engagement hos både elever og medarbejdere. Vi vægter miljø, fællesskab, kreativitet og ansvarlighed højt, fordi disse værdier er vigtige forudsætninger, for at eleverne får et godt udbytte af undervisningen. 

Skolen er placeret i naturskønt i en grøn oase tæt på Skive by.

Skolen har eksisteret siden 1968 og har til huse i indbydende bygninger, der er renoveret og udbygget til at facilitere moderne undervisningsformer, men som stadig har charmen og varmen fra 1960’erne.

Fakta:

– Skolens ca. 650 elever er fordelt på 19 STX-klasser, 4 HF-klasser.
– Der er 82 ansatte, hvoraf de 63 er lærere. 
– Skolen er beliggende på en 7 hektar stor grund, med mere på end 8000 m2 bygningsareal.
– Der er over 40 undevisningslokaler, to sportshaller, administration, kantine mv. 

Drømmmer du om en studenterhue? Så har vi de perfekte rammer til dig og dine nye klassekammerater. Smukke rammer, en hyggelig atmosfære og lærere, der brænder for at dele deres viden og passion med dig. Her gør vi os umage, i alt hvad vi gør – og sørger altid for, at ingen føler sig alene. Vi tror på, det er lysten, der gør forskellen.

 

Kvalitetssikring, elevtrivsel og nøgletal

Læs mere i de eksterne dokumenter, der er linket til herunder : 

– Kvalitetssikring
– Elevtrivsel
– Andre nøgletal

Bestyrelsen

Mogens Garder, formand for bestyrelsen,

E-post: mogens.garder@gmail.com

Mobil: 40709632

Louise Maagaard Høybye, skoleleder, Skive Kommune

Helle Doktor Simonsen, VIA

Ina Nyvang, Skive Byråd

Jan Laursen, Aarhus Universitet

Martin Bundgaard , medarbejderrepræsentant

Lene Raae Søndergaard, medarbejderrepræsentant

Patrick Nørgaard Kristensen, elevrepræsentant

Peter Møller Mink, elevrepræsentant

Ferieplan

Ferieplan 2023/2024

Sommerferie 2023
Fra lørdag d. 24. juni 2023 til og med søndag d. 13. august 2023

Efterårsferie (uge 42)
Fra lørdag d. 14. oktober 2023 til og med søndag d. 22. oktober 2023

Juleferie
Fra torsdag d. 21. december 2023 til og med tirsdag d. 2. januar 2024

Vinterferie (uge 7)
Fra lørdag d. 10. februar 2024 til og med søndag d. 18. februar 2024

Påskeferie (uge 13)
Fra lørdag d. 23. marts 2024 til og med mandag d. 1. april 2024

Kr. Himmelfart
Fra torsdag d. 9. maj 2024 til og med søndag den 12. maj 2024

Pinseferie
Fra lørdag d. 18. maj 2024 til og med mandag d. 20. maj 2024

Grundlovsdag
Mandag d. 5. juni 2024

 

Ferieplan 2024/2025

Sommerferie 2024
Fra lørdag d. 29. juni 2024 til og med søndag d. 11. august 2024

Efterårsferie (uge 42)
Fra lørdag d. 12. oktober 2024 til og med søndag d. 20. oktober 2024

Juleferie
Fra lørdag d. 21. december 2024 til og med søndag d. 5. januar 2025

Vinterferie (uge 7)
Fra lørdag d. 8. februar 2025 til og med søndag d. 16. februar 2025

Påskeferie (uge 16)
Fra lørdag d. 12. april 2025 til og med mandag d. 21. april 2025

Kr. Himmelfart
Fra torsdag d. 29. maj 2025 til og med søndag den 1. juni 2025

Grundlovsdag
Mandag d. 5. juni 2025

Pinseferie
Fra lørdag d. 7. juni 2025 til og med mandag d. 9. juni 2025

 

Sommerferie 2025 starter
Fra lørdag d. 28. juni 2025

Stillingsopslag

Der er på nuværende tidspunkt ingen stillingsopslag. 

Antimobbestrategi

Formål
Antimobbestrategien har til formål at sikre, at alle eleverne ikke udsættes for mobning i forbindelse med deres skolegang på gymnasiet. Som elev skal man kunne deltage i alle skolerettede aktiviteter og blive mødt med tolerance og respekt. Det gælder både på skolen og uden for undervisningstiden og på de sociale medier. Se også skolens studie- og ordensregler (https://skivegym.dk/studie-og-ordensregler/).

Definition af mobning
Mobning er et gruppefænomen, der opstår i en uhensigtsmæssig kultur i en klasse eller en gruppe. Vi følger DCUMs definition af mobning.

Mobning kan ske ved, at en bestemt person udpeges som mærkelig og dermed ikke som en del af gruppen. På den måde skader man denne person, man forfølger ham/hende og stopper ikke med at drille, slå, råbe, skrive dårlige ting eller grine, selv om den anden siger stop. Når man mobber, bruger man sin magt i gruppen på en meget negativ måde: Man gør sig til herre og dommer over en anden person, som man forsøger at skade. Det er mobning, når andre ikke respekterer en bestemt person og dennes grænser for, hvad der er acceptabelt. Det er mobning, når man ser ned på en anden person og bevidst nedgør den anden, for eksempel:

 • Verbalt: f.eks. øgenavne eller sårende bemærkninger.
 • Socialt: f.eks. eleven bliver holdt uden for fællesskabet.
 • Materielt: f.eks. eleven får ødelagt sine ting.
 • Psykisk: f.eks. eleven bliver truet eller tvunget til noget, usynliggjort af klassen.
 • Fysisk: f.eks. eleven bliver slået eller sparket.

Drillerier er mere spontane og tilfældige og formålet med drilleri er ikke udelukkelse fra fællesskabet.

Konflikter er uoverensstemmelser om en bestemt sag mellem to mennesker, der begge handler. Mobning er ikke en konflikt, men et overgreb.

Digital mobning
I en tid hvor sociale medier og digitalisering spiller en større og større rolle i hverdagen, bør der være et særligt fokus på digital mobning. Digital mobning er imidlertid svært at opdage, da den ofte foregår i lukkede fora, hvor skolen ikke har adgang, og hvor rollerne i øvrigt kan være uklare. Digital mobning kan eksempelvis bestå i at dele krænkende eller diskriminerende materiale på sociale medier eller at udelukke personer fra sociale medier/fora (klassegruppe eller lignende).

Forebyggelse af mobning
Der gennemføres årligt en trivselsundersøgelse, der drøftes med elevrådet og de enkelte klasser. Trivsel er også et tema på de løbende møder mellem elevrådet og skolens ledelse.

 • Alle klasser gøres bekendt med skolens værdier og studie- og ordensregler ved starten på uddannelsen. Der er løbende fokus på digital dannelse ifbm. studiemoduler, foredrag m.v.
 • Tutorerne taler om trivsel og fællesskab med de nye elever.
 • Skolen bruger konceptet ”Netwerk”, og det er en central del af skolens strategi for at sikre en god start på gymnasietiden og for at sikre trivsel for alle. Makkerordningen er med til at sikre, at alle får skabt gode sociale bånd.
 • Klasselæreren har en særlig rolle for at løse konflikter og for at sikre, at alle trives.
 • Studievejlederne har individuelle samtaler med alle elever hvert år.
 • Der er mange aktiviteter for at sikre trivsel og det sociale miljø – bl.a. introtur, hyttetur, aktivitetsdag, trivselsdag osv.

Hvis man oplever mobning

 • Alle elever har en forpligtelse til at handle, hvis de oplever mobning. Det være sig, hvis de selv føler sig mobbet eller hvis de oplever andre bliver mobbet.
 • Oplever man mobning skal man tage kontakt til enten en af sine lærere, sin studievejleder eller skolens ledelse.
 • Oplever man digital mobning er det vigtigt, at man sørger for at sikre dokumentation f.eks. i form af skærmbilleder osv.

Når skolen bliver gjort opmærksom på tilfælde af mobning, vil sagen bliver undersøgt til bunds bl.a. ved at tale med de involverede parter og eventuelle vidner. Når der er skabt overblik over sagen, og det er klarhed over alvorsgraden vil der, afhængigt af sagens omfang:

 • Blive foretaget yderligere undersøgelser
 • Sat initiativer i gang for at stoppe mobningen
 • Ske inddragelse af forældre for elever under 18 år, hvis sagens karakter nødvendiggør det
 • Blive sanktioneret efter skolens studie- og ordensregler.