Administration. Personale. Presse. Kontakt kontoret
eller skriv til den
rigtige medarbejder her.

Genvej til nyttig viden

Kontaktoplysninger

Skive Gymnasium
Egerisvej 180
7800 Skive

Tlf. 9752 2466

E-post:
epost@skivegym.dk
sikkerpost@skivegym.dk

EAN: 5798000558014
CVR: 29553424

Institutionsnummer: 779012

Åbningstid
Mandag – torsdag: 7.45-15.00
Fredag: 7.45 -14.00

Rektor
Lars Erik Nielsen
Træffetid: kl. 8-15
Telefon: 9752 2466
Mobil: 2016 3984
E-post: len@skivegym.dk

Bygningchef
Torben Morgen Andersen
Mobil: 2148 8902
E-post: tan@skivegym.dk

Studievejledere
Jakob Gam Kahr (JKA)
Mobil:3032 7639
E-post: jka@skivegym.dk

Maja Kieffer Pedersen (MKP)
Mobil: 2666 8096
E-post: mkp@skivegym.dk

Mette Hjuler Hansen (MHH)
Mobil: 3148 8859
E-post: mhh@skivegym.dk

Mette Dalgaard Ladefoged
Mobil: 2231 7948
E-post: mla@skivegym.dk

Kontakt os

Ledelse

Lars Erik Nielsen
Rektor
Mobil: 20163984

len@skivegym.dk

Lotte Juhl Berg
Vicerektor

lbe@skivegym.dk

Carsten Kristensen
Økonomichef

ckr@skivegym.dk

Torben M Andersen
Bygningschef
Mobil: 21488902

tan@skivegym.dk

Thomas Lynghøj 
Uddannelsesleder

tlc@skivegym.dk

Undervisning

Anders
Teglgaard Kjær
(ATK)
Lektor i historie, innovation
og naturgeografi
atk@skivegym.dk
Angelina
Kehlet
(AKE)
Lektor i engelsk
og kinesisk
ake@skivegym.dk
Ann Mette
P. Haahr
(AMH)
Lektor i kemi
og matematik
amh@skivegym.dk
Anne Mette
R. Kristensen
(AMK)
Lektor i dansk
og religion
amk@skivegym.com
Anne
Toft Vestergaard
(ATV)
Lektor i spansk
og dansk
 Læsevejleder
atv@skivegym.dk
Annemarie
Slej Boje
(ASB)
Lektor i engelsk
og dansk
asb@skivegym.dk
Benjamin
Graneberg
(BGR)
Lektor i historie
og psykologi
bgr@skivegym.dk
Bente Beck
Sørensen
(BBS)
Lektor i engelsk
og billedkunst
Faglig koordinator
bbs@skivegym.dk
Bodil
Anker-Møller
(BAM)
Lektor i  historie,
samfundsfag og musik
bam@skivegym.dk

Carsten
O. Kristensen

(COK)
Lektor i biologi og 
mediefag.
Tillidsrepræsentant
cok@skivegym.dk

Dorthe
Waagner

(DWA)
Lektor i
Biologi, Kemi

dwa@skivegym.dk

Erik
Pold

(EPO)
Lektor i
historie og idræt

epo@skivegym.dk

Gitte
Breum Esbjørn

(GBE)
Lektor i
religion og historie

gbe@skivegym.dk

Helena Charlotte
Scheel Karlsen

(HKA)
Adjunkt i 
Psykologi

hka@skivegym.dk

Helle
Brask Pedersen

(HBP)
Lektor i 
engelsk og historie

hbp@skivegym.dk

Jakob
Gam Kahr

(JKA)
Lektor i samfundsfag
og psykologi Studievejleder       Faglig koordinator
jka@skivegym.dk

Jan
Solvang

(JSO)
Lektor i spansk
og mediefag Faglig koordinator

jso@skivegym.dk

Jeanette
M. Christensen

(JMC)
Lektor i
psykologi og religion

jmc@skivegym.dk

Jens
Busck

(JBU)
Lektor i
fysik

jbu@skivegym.dk

Jens
Gosvig

(JGO)
Lektor i
idræt og kemi

jgo@skivegym.dk

Jens
Gregersen

(JGR)
Lektor i
biologi

jgr@skivegym.dk

Jens
Randrup

(JRA)
Lektor i
idræt og psykologi Faglig koordinator

jra@skivegym.dk

Jeppe Bo
Nielsen

(JBN)
Lektor i
biologi og idræt

jbn@skivegym.dk

Lars Erik
Nielsen

(LEN)
Rektor
Lektor i samfundsfag
og erhvervsøkonomi
len@skivegym.dk

Lene Raae
Søndergaard

(LRS)
Lektor i
spansk, tysk

lrs@skivegym.dk

Lene Prip- 
Sørensen

(LPS)
Lektor i
psykologi og
samfundsfag

lps@skivegym.dk

Leo Holst
Jeppesen

(LHJ)
Lektor i
biologi og kemi  Rusmiddelkonsulent  Faglig koordinator
lhj@skivegym.dk

Lotte
Juhl Berg
(LBE)

Vicerektor
Lektor i
dansk og psykologi
lbe@skivegym.dk

Maja Kieffer 
Pedersen
(MKP) Lektor i samfundsfag
og historie Studievejleder

mkp@skivegym.dk

Malene
Aaes Kvist

(MAK)
Lektor i
dansk og idræt

mak@skivegym.dk

Malou
Mikkelsen

(MMK)
Adjunkt i
matematik og kemi

mmk@skivegym.dk

Maria
Larsen

(MLR)
Lektor i
dansk og historie

mlr@skivegym.dk

Marianne B 
Andersen

(MAN)
Lektor i tysk
og naturgeografi

man@skivegym.dk

Marianne
Riisbøll

(MRI)
Lektor i
engelsk og dansk

mri@skivegym.dk

Martin
G. Andersen

(MGA)
Lektor i fransk,
spansk og engelsk

mga@skivegym.dk

Martin
Bundgaard

(MBU)
Lektor i dansk
og historie Læsevejleder

mbu@skivegym.dk

Mathilde
Thorn Ljungdahl

(MTL)
Adjukt i fysik
og naturgeografi

mtl@skivegym.dk

May-Britt
Hestehauge

(MBH)
Lektor i
spansk og tysk

mbh@skivegym.dk

Mette
Hjuler Hansen

(MHH)
Lektor i
musik og billedkunst Studievejleder
mhh@skivegym.dk

Mette
Dalgaard Ladefoged

(MLA)
Lektor i dansk
og historie. Studievejleder
mla@skivegym.dk

Mette
Randrup

(MRA)
Adjunkt i
tysk og religion

mra@skivegym.dk

Nadja
Feld

(NFE)
Skemakoordinator 
Lektor i
kemi og matematik
nfe@skivegym.dk

Ole
Lilleør

(OLI)
Lektor i
biologi og filosofi

oli@skivegym.dk

Pawel
Nørgaard Preiss

(PPR)
Lektor i
matematik og fysik

ppr@skivegym.dk

Per
Fack
(PFA)
Lektor i
matematik
og informatik
pfa@skivegym.dk

Peter
Martiny

(PMA)
Lektor i
dansk og filosofi

pma@skivegym.dk

Pia
Knudsen

(PKN)
Adjunkt i
fysik og matematik

pkn@skivegym.dk

Poul
Jensen

(PJE)
Lektor i tysk,
latin, musik
og oldtidskundskab
pje@skivegym.dk

Preben
Kjærulff

(PKJ)
Lektor i
samfundsfag og dansk

pkj@skivegym.dk

Sara
Engfred

(SEN)
Lektor i 
engelsk og religion

sen@skivegym.dk

Signe
Mortensen

(SIM)
Lektor i 
dansk og historie        Faglig koordinator

sim@skivegym.dk

Stig
Ross Sørensen

(SRS)
Lektor i
kemi og dansk

srs@skivegym.dk

Stine H
Fuglsang

(SMO)
Lektor i
engelsk og fransk

smo@skivegym.dk

Susanne
Bejer

(SBE)
Lektor i dansk,
latin, græsk og
oldtidskundskab 
sbe@skivegym.dk

Søren G.
Rasmussen

(SGR)
Lektor i
musik og
samfundsfag
sgr@skivegym.dk

Søren
Guldberg

(SGU)
Lektor i
musik og kemi

sgu@skivegym.dk

Søren
Hymøller
(SHY)
Lektor i
historie og religion

shy@skivegym.dk

Tania
Rettig

(TRE)
Lektor i
dansk og historie

tre@skivegym.dk

Thea
Kristiansen

(TKR)
Lektor i
biologi og matematik

tkr@skivegym.dk

Thomas    
Lynghøj
(TLC)
Uddannelsesleder Lektor i
fysik og matematik

tlc@skivegym.dk

Tommy
Mørup Kehlet

(TKE)
Lektor i
engelsk og
samfundsfag
tke@skivegym.dk

Torben
Rønne

(TRO)
Lektor i fysik,
matematik
og tysk
tro@skivegym.dk

Vejledning

Jakob
Gam Kahr
(JKA)
Mobil:3032 7639

jka@skivegym.dk

Maja Kieffer
Pedersen

(MKP)
Mobil: 2666 8096

mkp@skivegym.dk

Mette
Hjuler Hansen

(MHH)
Mobil: 3148 8859

mhh@skivegym.dk

Mette Dalgaard
Ladefoged

(MLA)
Mobil: 22317948

mla@skivegym.dk

Administration

Carsten A
Kristensen

(CKR)
Økonomichef

ckr@skivegym.dk

Jeanet
Sejling Egebæk

(JEK)
Administration
Reception
og bibliotek
jek@skivegym.dk

Line Roel
Steffensen

(LST)
Studieadmin.
skema og
Urkund
lst@skivegym.dk

Hanne
Sørensen

(HSO)
Bogholder, 
tillidsrepræsentant

hso@skivegym.dk

Helle
Andersen

(HAN)
Administration
Reception

han@skivegym.dk

Toke
Rasmussen
(TOR)
Biblioteks-
medhjælper

tor@skivegym.dk

IT og teknik

Ved fejl / mangler kontakt: pedel@skivegym.dk

 

Gert
Jakobsen
(GJA)
IT-ansvarlig

gja@skivegym.dk

Andreas
Lesanner
(ASL)
IT-supporter

asl@skivegym.dk

Torben
Andersen
(TAN)
Bygningschef
Mobil: 21488902
tan@skivegym.dk

Jane Børsting
Jørgensen
(JBJ)
Maler

jbj@skivegym.dk

Richard K
Ellegaard
(RKE)
Gartner

rke@skivegym.dk

Anders
Andersen
(AAN)
Elektriker

aan@skivegym.dk