Genvej til nyttig viden

Kontaktoplysninger

Skive Gymnasium
Egerisvej 180
7800 Skive
Tlf. 9752 2466

Mandag – fredag: 7.45-14.00

E-post:
epost@skivegym.dk og sikkerpost@skivegym.dk

EAN: 5798000558014
CVR: 29553424
Institutionsnummer: 779012

Rektor – Lars Erik Nielsen
Telefon: 9752 2466
Mobil: 2016 3984
E-post: len@skivegym.dk

Bygningschef

Torben Morgen Andersen
Mobil: 2148 8902
E-post: tan@skivegym.dk

Studievejledere

Jakob Gam Kahr (JKA)
Mobil:3032 7639
E-post: jka@skivegym.dk

Maja Kieffer Pedersen (MKP)
Mobil: 2666 8096
E-post: mkp@skivegym.dk

Mette Hjuler Hansen (MHH)
Mobil: 3148 8859
E-post: mhh@skivegym.dk

Mette Dalgaard Ladefoged
Mobil: 2231 7948
E-post: mla@skivegym.dk

Kontakt os

  Ledelse

  Lars Erik Nielsen
  Rektor
  Mobil: 20163984

  len@skivegym.dk

  Lotte Juhl Berg
  Vicerektor

  lbe@skivegym.dk

  Torben M Andersen
  Bygningschef
  Mobil: 21488902

  tan@skivegym.dk

  Thomas Lynghøj 
  Uddannelsesleder

  tlc@skivegym.dk

  Undervisning

  Anders
  Teglgaard Kjær
  (ATK)
  Lektor i historie, innovation
  og naturgeografi.
  atk@skivegym.dk
  Angelina
  Kehlet
  (AKE)
  Lektor i engelsk
  og kinesisk.
  Ann Mette
  P. Haahr
  (AMH)
  Lektor i kemi
  og matematik.
  Anne Mette
  R. Kristensen
  (AMK)
  Lektor i dansk
  og religion.
  Anne
  Toft Vestergaard
  (ATV)
  Lektor i spansk
  og dansk.
   Læsevejleder.
  Annemarie
  Slej Boje
  (ASB)
  Lektor i engelsk
  og dansk.
  Benjamin
  Graneberg
  (BGR)
  Lektor i historie
  og psykologi.
  Bente Beck
  Sørensen
  (BBS)
  Lektor i engelsk
  og billedkunst.
  Faglig koordinator.
  Bodil
  Anker-Møller
  (BAM)
  Lektor i  historie,
  samfundsfag og musik.

  Carsten
  O. Kristensen

  (COK)
  Lektor i biologi og 
  mediefag.
  Tillidsrepræsentant.
  cok@skivegym.dk

  Dorthe
  Waagner

  (DWA)
  Lektor i
  biologi og kemi.

  dwa@skivegym.dk

  Erik
  Pold

  (EPO)
  Lektor i
  historie og idræt.

  epo@skivegym.dk

  Gitte
  Breum Esbjørn

  (GBE)
  Lektor i
  religion og historie.

  gbe@skivegym.dk

  Jakob
  Gam Kahr

  (JKA)
  Lektor i samfundsfag
  og psykologi. Studievejleder.
  Faglig koordinator
  jka@skivegym.dk

  Jan
  Solvang

  (JSO)
  Lektor i spansk
  og mediefag.
  Faglig koordinator.
  jso@skivegym.dk

  Jeanette
  M. Christensen

  (JMC)
  Lektor i
  psykologi og religion.

  jmc@skivegym.dk

  Jens
  Busck

  (JBU)
  Lektor i
  fysik og matematik.

  jbu@skivegym.dk

  Jens
  Gosvig

  (JGO)
  Lektor i
  idræt og kemi.

  jgo@skivegym.dk

  Jens
  Gregersen

  (JGR)
  Lektor i
  biologi.

  jgr@skivegym.dk

  Jens
  Randrup

  (JRA)
  Lektor i idræt, psykologi
  og samfundsfag.
  Faglig koordinator.
  jra@skivegym.dk

  Jeppe Bo
  Nielsen

  (JBN)
  Lektor i
  biologi og idræt.

  jbn@skivegym.dk

  Jeppe Michael
  Hejlesen Westendorp

  (JWE)
  Adjunkt i
  fysik og idræt

  jwe@skivegym.dk

  Johan
  Mejniche

  (JME)
  Adjunkt i
  engelsk og biologi

  jme@skivegym.dk

  Kathrine Ahrenkiel
  Mikkelsen

  (KMI)
  Adjunkt i
  biologi og idræt

  kmi@skivegym.dk

  Lars Erik
  Nielsen

  (LEN)
  Rektor.
  Samfundsfag
  og erhvervsøkonomi.
  len@skivegym.dk

  Lene Raae
  Søndergaard

  (LRS)
  Lektor i
  spansk, tysk og latin.

  lrs@skivegym.dk

  Lotte
  Juhl Berg
  (LBE)

  Vicerektor.
  Dansk og psykologi.

  lbe@skivegym.dk

  Maja Kieffer 
  Pedersen
  (MKP)
  Lektor i
  samfundsfag og historie.
  Studievejleder.
  mkp@skivegym.dk

  Malene
  Aaes Kvist

  (MAK)
  Lektor i
  dansk og idræt.

  mak@skivegym.dk

  Malou
  Bergmann Madsen

  (MMK)
  Lektor i
  matematik og kemi

  mmk@skivegym.dk

  Marianne
  Riisbøll

  (MRI)
  Lektor i
  engelsk og dansk

  mri@skivegym.dk

  Martin
  G. Andersen

  (MGA)
  Lektor i fransk,
  spansk og engelsk

  mga@skivegym.dk

  Martin
  Bundgaard

  (MBU)
  Lektor i dansk
  og historie Læsevejleder

  mbu@skivegym.dk

  Mette
  Hjuler Hansen

  (MHH)
  Lektor i
  musik og billedkunst Studievejleder
  mhh@skivegym.dk

  Mette Gravgaard
  Ladefoged

  (MLA)
  Lektor i dansk og historie,
  faglig koordinator og studievejleder

  mla@skivegym.dk

  Mette
  Randrup

  (MRA)
  Lektor i
  tysk og religion

  mra@skivegym.dk

  Nadja
  Feld

  (NFE)
  Skemakoordinator 
  Lektor i
  kemi og matematik
  nfe@skivegym.dk

  Ole
  Lilleør

  (OLI)
  Lektor i
  biologi og filosofi

  oli@skivegym.dk

  Pawel
  Nørgaard Preiss

  (PPR)
  Lektor i
  matematik og fysik

  ppr@skivegym.dk

  Per
  Fack
  (PFA)
  Lektor i
  matematik
  og informatik
  pfa@skivegym.dk

  Peter
  Martiny

  (PMA)
  Lektor i
  oldtidskundskab,
  dansk og filosofi

  pma@skivegym.dk

  Poul
  Jensen

  (PJE)
  Lektor i tysk,
  latin, musik
  og oldtidskundskab
  pje@skivegym.dk

  Preben
  Kjærulff

  (PKJ)
  Lektor i
  samfundsfag og dansk

  pkj@skivegym.dk

  Rasmus
  Wilki Møldrup

  (RMO)
  Adjunkt i
  engelsk og dansk

  rmo@skivegym.dk

  Rikke
  Madsen

  (RMA)
  Lektor i
  biologi og idræt

  rma@skivegym.dk

  Sara
  Engfred

  (SEN)
  Lektor i 
  engelsk og religion

  sen@skivegym.dk

  Signe
  Mortensen

  (SIM)
  Lektor i 
  dansk og historie        Faglig koordinator

  sim@skivegym.dk

  Stig
  Ross Sørensen

  (SRS)
  Lektor i
  kemi og dansk

  srs@skivegym.dk

  Stine H
  Fuglsang

  (SMO)
  Lektor i
  engelsk og fransk

  smo@skivegym.dk

  Susanne
  Bejer

  (SBE)
  Lektor i dansk,
  latin, græsk og
  oldtidskundskab 
  sbe@skivegym.dk

  Søren G.
  Rasmussen

  (SGR)
  Lektor i
  musik og
  samfundsfag
  sgr@skivegym.dk

  Søren
  Hymøller
  (SHY)
  Lektor i
  historie og religion

  shy@skivegym.dk

  Thea Ingemann
  Kristensen

  (TIK)
  Lektor i
  samfundsfag og historie

  tik@skivegym.dk

  Tania
  Rettig

  (TRE)
  Lektor i
  dansk og historie

  tre@skivegym.dk

  Thea
  Kristiansen

  (TKR)
  Lektor i
  biologi og matematik

  tkr@skivegym.dk

  Thomas    
  Lynghøj
  (TLC)
  Uddannelsesleder 
  Fysik og matematik

  tlc@skivegym.dk

  Tommy
  Mørup Kehlet

  (TKE)
  Lektor i
  engelsk og
  samfundsfag
  tke@skivegym.dk

  Torben
  Rønne

  (TRO)
  Lektor i fysik,
  matematik
  og tysk
  tro@skivegym.dk

  Vejledning

  Jakob
  Gam Kahr
  (JKA)
  Mobil:3032 7639

  jka@skivegym.dk

  Maja Kieffer
  Pedersen

  (MKP)
  Mobil: 2666 8096

  mkp@skivegym.dk

  Mette
  Hjuler Hansen

  (MHH)
  Mobil: 3148 8859

  mhh@skivegym.dk

  Mette Gravgaard
  Ladefoged

  (MLA)
  Mobil: 22317948

  mla@skivegym.dk

  Administration

  Carsten A
  Kristensen

  (CKR)
  Økonomichef.

  ckr@skivegym.dk

  Mie
  Bendtsen

  (MIB)
  Studieadministration
  og reception.

  mib@skivegym.dk

  Line Roel
  Steffensen

  (LST)
  Studieadmin.
  skema og
  bibliotek.
  lst@skivegym.dk

  Louise
  Hammer

  (LHA)
  SOME
  Administration og
  reception.
  lha@skivegym.dk

  Hanne
  Sørensen

  (HSO)
  Bogholder og 
  tillidsrepræsentant.

  hso@skivegym.dk

  Helle
  Andersen

  (HAN)
  Administration og
  reception.

  han@skivegym.dk

  Toke
  Rasmussen
  (TOR)
  Biblioteks-
  medhjælper.

  tor@skivegym.dk

  Teknik og Kantine

  Ved fejl / mangler kontakt: pedel@skivegym.dk

   

  Anders
  Andersen
  (AAN)
  Elektriker.

  aan@skivegym.dk

  Anette Høst
  Andersen
  (AHA)
  Kantineleder.

  aha@skivegym.dk

  Camilla Bettina
  Kjærulff
  (CBK)
  Kantine.

  cbk@skivegym.dk

  Elsebeth
  Albrechtsen
  (EAL)
  Serviceassistent.

  eal@skivegym.dk

  Jane Børsting
  Jørgensen
  (JBJ)
  Maler.

  jbj@skivegym.dk

  Heidi 
  Abelone Lauritsen
  (HLA)
  Serviceassistent.

  hla@skivegym.dk

  Lisbeth
  Værden Jensen
  (LJE)
  Serviceassistent.

  lje@skivegym.dk

  Richard K
  Ellegaard
  (RKE)
  Gartner.

  rke@skivegym.dk

  Torben Morgen
  Andersen
  (TAN)
  Bygningschef.
  Mobil: 21488902
  tan@skivegym.dk

  Wilma
  Alegro Trankjær
  (WTR)
  Seviceassistent.

  wtr@skivegym.dk

  Følg os

  #skivegymnasium