STX – KosmoPolit

Interesserer du dig for det, der sker ude i verden?

Så bliv student med fokus på Samfundsfag og Engelsk.

Vil du vide mere om det verdenssamfund, som Danmark er en del af? På denne studieretning er verdenssproget engelsk i centrum, og vi fokuserer på samspillet mellem menneske, samfund og kultur.

Studieretningen er kendetegnet ved følgende fag:

  • Samfundsfag A
  • Engelsk A

Du kan med vores studieretningsdesigner se, hvilke videregående uddannelser du kan få adgang til med dit valg af studieretning og valgfag.

Fordeling af fag på KosmoPolit

Her får du et overblik over studieretningens opbygning. Cirkeldiagrammet giver et indtryk af, hvordan timeforbruget er fordelt over de tre år, som uddannelsen forløber over. Tabellen angiver hvilke fag man har i hhv. 1g, 2g og 3g. Dertil hører en oversigt over de mulige valgfag.

Følg os

#skivegymnasium