STX – KosmoPolit

Interesserer du dig for det, der sker ude i verden? 
Så bliv student med fokus på Samfundsfag og Engelsk.

Samfundsfag A – Engelsk A

Interesserer du dig for international politik og globalisering?

Vil du vide mere om det verdenssamfund, som Danmark er en del af? På denne studieretning er verdenssproget engelsk i centrum, og vi fokuserer på samspillet mellem menneske, samfund og kultur.