STX – Sprog & Kultur

Elsker du sprog, kultur og lærerige udlandsrejser?

Så bliv student med verden for dine fødder.

Kan du lide sprog, og synes du, det kunne være spændende at arbejde med kulturen inden for tre store sprogområder? Har du lyst til aktivt at bruge sproget, rejse ud og blive klogere på andre kulturer?

Så skal du vælge denne internationale linje. I studieretningen arbejder vi med sprog, kultur og samfundsforhold i den engelsk- og spansktalende verden og i Tyskland.

Studieretningen er kendetegnet ved følgende fag:

  • Spansk A / Fransk A
  • Tysk B
  • Engelsk A

Det globale fokus understøttes med tre udlandsrejser/udvekslingsrejser til de tre sprogområder fordelt på 1., 2. og 3.g, fx Spanien, USA og Tyskland.

Fordeling af fag på Sprog & Kultur

Her får du et overblik over studieretningens opbygning. Cirkeldiagrammet giver et indtryk af, hvordan timeforbruget er fordelt over de tre år, som uddannelsen forløber over. Tabellen angiver hvilke fag man har i hhv. 1g, 2g og 3g. Dertil hører en oversigt over de mulige valgfag.

Følg os

#skivegymnasium