STX – Life Science

Interesserer du dig for Biologi og Kemi?
Så vælg en naturvidenskabelig studentereksamen.

Biologi A – Kemi B

Life science er studieretningen, hvor du lærer om de levende organismer, livsprocesser, samspil og evolution. Du lærer om mennesket som biologisk organisme, om sundhed, sygdom, forplantning og om den genetiske arv.

Med den arbejdende krop som tema kan du blive testet i vores avancerede idrætsfysiologiske laboratorium.

Vi mennesker sætter et betydeligt aftryk på vores klode. Derfor skal du også lære om natur, bæredygtighed og miljøbeskyttelse – temaet kan fx være hormonforstyrrende stoffer i miljøet eller beskyttelse af truede dyre- og plantearter.

Studieretningen er for dig, der er optaget af at opdage og forklare verden.