STX – Life Science

Interesserer du dig for biologi og kemi?

Så vælg en naturvidenskabelig studentereksamen.

Life Science er studieretningen, hvor du lærer om de levende organismer, livsprocesser, samspil og evolution. Du lærer om mennesket som biologisk organisme, om sundhed, sygdom, forplantning og om den genetiske arv.

Studieretningen er kendetegnet ved følgende fag:

  • Biologi A
  • Kemi B

Med den arbejdende krop som tema kan du blive testet i vores avancerede idrætsfysiologiske laboratorium.

Vi mennesker sætter et betydeligt aftryk på vores klode. Derfor skal du også lære om natur, bæredygtighed og miljøbeskyttelse – temaet kan fx være hormonforstyrrende stoffer i miljøet eller beskyttelse af truede dyre- og plantearter.

Studieretningen er for dig, der er optaget af at opdage og forklare verden.

Du kan med vores studieretningsdesigner se, hvilke videregående uddannelser du kan få adgang til med dit valg af studieretning og valgfag.

Fordeling af fag på Life Science

Her får du et overblik over studieretningens opbygning. Cirkeldiagrammet giver et indtryk af, hvordan timeforbruget er fordelt over de tre år, som uddannelsen forløber over. Tabellen angiver hvilke fag man har i hhv. 1g, 2g og 3g. Dertil hører en oversigt over de mulige valgfag.

Følg os

#skivegymnasium