STX – MatPolit

Interesserer du dig for politik og samfundet omkring os?

Så bliv student med fokus på samfundsfag og matematik.

Interesserer du dig for politik, økonomi og internationale forhold? Og kunne du tænke dig at arbejde med samfundsvidenskab kombineret med et højt niveau i matematik? I samfundsfag dykker vi ned i økonomi, sociologi og politik, og vi bruger matematikken til at analysere samfundsmæssige problemstillinger og statistikker.

Studieretningen er kendetegnet ved følgende fag:

  • Samfundsfag A
  • Matematik A

Du kan med vores studieretningsdesigner se, hvilke videregående uddannelser du kan få adgang til med dit valg af studieretning og valgfag.

Fordeling af fag på MatPolit

Her får du et overblik over studieretningens opbygning. Cirkeldiagrammet giver et indtryk af, hvordan timeforbruget er fordelt over de tre år, som uddannelsen forløber over. Tabellen angiver hvilke fag man har i hhv. 1g, 2g og 3g. Dertil hører en oversigt over de mulige valgfag.

Følg os

#skivegymnasium