HF – Sundhed & Pædagogik

Vil du gerne gøre livet bedre for andre mennesker?

Så glæd dig til en uddannelse med sundhed, pædagogik og psyke.

Interesserer du dig for sundhed og pædagogik, og vil du gerne arbejde med mennesker efterfølgende? På Sundhed & Pædagogik har du fagene biologi på B-niveau og psykologi på C-niveau, hvor du bl.a. lærer om menneskets krop og psyke.

Undervejs i din HF-uddannelse kommer du i praktik på flere af de relevante uddannelser, hvilke ses nedenfor.

  • Fagpakkevalg: Biologi B og Psykologi C
  • Praktik 1: Workshop på skolen
  • Praktik 2: Pædagoguddannelsen, Læreruddannelsen eller sygeplejerskeuddannelsen
  • Praktik 3: Projektdag på VIA Holstebro - sundhedsuddannelser, lærer, pædagog, socialrådgiver
  • Praktik 4: Individuel praktik

Fordeling af fag på Sundhed og Pædagogik

Her får du et overblik over fagpakkens opbygning. Cirkeldiagrammet giver et indtryk af, hvordan timeforbruget er fordelt over de 2 år, som uddannelsen forløber over. Tabellen angiver hvilke fag man har i hhv. 1.hf og 2.hf. Dertil hører en oversigt over de mulige valgfag.

Følg os

#skivegymnasium