Optagelse Optagelsesprøve

Optagelsesprøve

Man skal til optagelsesprøve:

 • Hvis man ikke er blevet vurderet uddannelsesparat
 • Hvis man ikke har haft prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk fra 5. kl. til 9 kl.
 • Hvis man ikke har søgt inden fristen 1. marts 2021
 • Hvis man ikke har aflagt folkeskolens obligatoriske afgangseksamen
 • Hvis man har været syg ved en af folkeskolens afgangseksaminer

Første optagelsesprøve
afholdes 28. april 2021 kl. 10.00 til 13.00. Denne prøve er for de ansøgere, som allerede ved, at de ikke har retskrav på at komme ind. Det er fx elever fra prøvefri skoler.

 • Det er en 3 timers skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik*.
 • Prøven tager udgangspunkt i 9. klasses middelniveau. Det anbefales at medbringe egen computer til prøven.
 • Prøven følges op af en vejledende samtale

Anden optagelsesprøve

afholdes 18. juni 2021 kl. 10.00 til 13.00. Denne prøve er for de elever, der ikke er blevet erklæret uddannelsesparat til den endelige parathedsvurdering i starten af juni.

 • Det er en 3 timers skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik.
 • Prøven tager udgangspunkt i 9. klasses middelniveau. Det anbefales at medbringe egen computer til prøven.
 • Herefter skal du til en vejledende samtale

Tredje optagelsesprøve

afholdes 28. juni 2021 kl. 10.00-13.00. Denne prøve er for de elever, der ikke består folkeskolens afgangseksamen i 2021

 • Det er en 3 timers skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik.
 • Prøven tager udgangspunkt i 9. klasses middelniveau. Det anbefales at medbringe egen computer til prøven.
 • Prøven følges op af en vejledende samtale

Sygeprøve

afholdes 3. august 2021 kl. 10.00-13.00. 

 • Det er en 3 timers skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik
 • Prøven tager udgangspunkt i 9. klasses middelniveau
 • Prøven følges op af en vejledende samtale

*Normalt varer optagelsesprøven 4 timer og indeholder også spørgsmål i fysik/kemi. Disse spørgsmål er blevet fjernet fra årets prøvesæt som følge af situationen med COVID-19. Samtidig er prøvens varighed nedsat til 3 timer.

 

 

Se eksempler på vejledende udgaver af optagelsesprøven på UVM’s hjemmeside: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/optagelsesproeven