Optagelsesprøve

Man skal til optagelsesprøve:

  • Hvis man ikke er blevet vurderet uddannelsesparat
  • Hvis man ikke har haft prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk fra 5. kl. til 9 kl.
  • Hvis man ikke har søgt inden fristen 1. marts 2024
  • Hvis man ikke har aflagt folkeskolens obligatoriske afgangseksamen
  • Hvis man har været syg ved en af folkeskolens afgangseksaminer

Om optagelsesprøven

  • Det er en 4 timers skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik, fysik/kemi.
  • Prøven tager udgangspunkt i 9. klasses middelniveau. Det anbefales at medbringe egen computer til prøven.
  • Prøven følges op af en vejledende samtale

Første optagelsesprøve
afholdes onsdag d. 24.4 2024. Denne prøve er for de ansøgere, som allerede ved, at de ikke har retskrav på at komme ind. Det er fx elever fra prøvefri skoler.

Anden optagelsesprøve

afholdes fredag d. 14. juni 2024. Denne prøve er for de elever, der ikke er blevet erklæret uddannelsesparat til den endelige parathedsvurdering i starten af juni.

Tredje optagelsesprøve

afholdes mandag d. 1. juli 2024. Denne prøve er for de elever, der ikke består folkeskolens afgangseksamen i 2024

Sygeprøve

afholdes tirsdag d. 6. august 2024

Ekstra optagelsesprøve

afholdes mandag d. 26, august 2024 og er for de elever, der har fortrudt andet uddannelsesvalg og i stedet ønsker at starte på en gymnasial uddannelse.

Se eksempler på vejledende udgaver af optagelsesprøven på UVM’s hjemmeside: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/optagelsesproeven