Optagelsesprøve

Man skal til optagelsesprøve:

  • Hvis man ikke er blevet vurderet uddannelsesparat
  • Hvis man ikke har haft prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk fra 5. kl. til 9 kl.
  • Hvis man ikke har søgt inden fristen 1. marts 2020
  • Hvis man ikke har aflagt folkeskolens obligatoriske afgangseksamen
  • Hvis man har været syg ved en af folkeskolens afgangseksaminer
  • Hvis man går på en prøvefri efterskole i 10. klasse. Det gælder også, selv om man har aflagt og bestået 9. klasses afgangseksamen.

Første optagelsesprøve
afholdes 12. juni 2020 kl. 10.00 til 14.00. Det er en 4 timers skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik, fysik/kemi.

  • Prøven tager udgangspunkt i 9. klasses middelniveau. Det anbefales at medbringe egen computer til prøven.
  • Herefter skal du til en vejledende samtale den 22.- 24. juni 2020

Anden optagelsesprøve
afholdes 4. august 2020 kl. 10.00-14.00. Den gælder for elever, der var syge eller ikke bestod folkeskolens afgangseksamen. Det er også en 4 timers skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik, fysik/kemi.

  • Prøven tager udgangspunkt i 9. klasses middelniveau
  • Herefter skal du til en vejledende samtale medio august

Se eksempler på vejledende udgaver af optagelsesprøven på UVM’s hjemmeside: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/optagelsesproeven