Optagelsesprøve

Man skal til optagelsesprøve:

 • Hvis man ikke er blevet vurderet uddannelsesparat
 • Hvis man ikke har haft prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk fra 5. kl. til 9 kl.
 • Hvis man ikke har søgt inden fristen 13. marts 2023
 • Hvis man ikke har aflagt folkeskolens obligatoriske afgangseksamen
 • Hvis man har været syg ved en af folkeskolens afgangseksaminer

Første optagelsesprøve
afholdes d. 26.4 2023. Denne prøve er for de ansøgere, som allerede ved, at de ikke har retskrav på at komme ind. Det er fx elever fra prøvefri skoler.

 • Det er en 4 timers skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik, fysik/kemi.
 • Prøven tager udgangspunkt i 9. klasses middelniveau. Det anbefales at medbringe egen computer til prøven.
 • Prøven følges op af en vejledende samtale

Anden optagelsesprøve

afholdes d. 9. juni 2023. Denne prøve er for de elever, der ikke er blevet erklæret uddannelsesparat til den endelige parathedsvurdering i starten af juni.

 • Det er en 4 timers skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik, fysik/kemi
 • Prøven tager udgangspunkt i 9. klasses middelniveau. Det anbefales at medbringe egen computer til prøven.
 • Herefter skal du til en vejledende samtale

Tredje optagelsesprøve

afholdes d. 26. juni 2023. Denne prøve er for de elever, der ikke består folkeskolens afgangseksamen i 2023

 • Det er en 4 timers skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik, fysik/kemi
 • Prøven tager udgangspunkt i 9. klasses middelniveau. Det anbefales at medbringe egen computer til prøven.
 • Prøven følges op af en vejledende samtale

Sygeprøve

afholdes d. 3. august 2023

 • Det er en 4 timers skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik, fysik/kemi
 • Prøven tager udgangspunkt i 9. klasses middelniveau
 • Prøven følges op af en vejledende samtale

Se eksempler på vejledende udgaver af optagelsesprøven på UVM’s hjemmeside: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/optagelsesproeven