Optagelse Optagelsesprøve

Optagelsesprøve

Man skal til optagelsesprøve:

 • Hvis man ikke er blevet vurderet uddannelsesparat
 • Hvis man ikke har haft prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk fra 5. kl. til 9 kl.
 • Hvis man ikke har søgt inden fristen 1. marts 2020
 • Hvis man ikke har aflagt folkeskolens obligatoriske afgangseksamen
 • Hvis man har været syg ved en af folkeskolens afgangseksaminer

Første optagelsesprøve
afholdes 29. april 2020 kl. 10.00 til 14.00. Denne prøve er for de ansøgere, som allerede ved, at de ikke har retskrav på at komme ind. Det er fx elever fra prøvefri skoler.

 • Det er en 4 timers skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik, fysik/kemi.
 • Prøven tager udgangspunkt i 9. klasses middelniveau. Det anbefales at medbringe egen computer til prøven.
 • Prøven følges op af en vejledende samtale

Anden optagelsesprøve

afholdes 19. juni 2020 kl. 10.00 til 14.00. Denne prøve er for de elever, der ikke er blevet erklæret uddannelsesparat til den endelige parathedsvurdering i starten af juni.

 • Det er en 4 timers skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik, fysik/kemi.
 • Prøven tager udgangspunkt i 9. klasses middelniveau. Det anbefales at medbringe egen computer til prøven.
 • Herefter skal du til en vejledende samtale den 22.- 24. juni 2020

Tredje optagelsesprøve – aflyses i år

afholdes 29. juni 2020 kl. 10.00-14.00. Denne prøve er for de elever, der ikke har bestået folkeskolens afgangseksamen i 2020

 • Det er en 4 timers skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik, fysik/kemi.
 • Prøven tager udgangspunkt i 9. klasses middelniveau. Det anbefales at medbringe egen computer til prøven.
 • Prøven følges op af en vejledende samtale

Sygeprøve

afholdes 4. august 2020 kl. 10.00-14.00. 

 • Det er en 4 timers skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik, fysik/kemi.
 • Prøven tager udgangspunkt i 9. klasses middelniveau
 • Prøven følges op af en vejledende samtale

 

Se eksempler på vejledende udgaver af optagelsesprøven på UVM’s hjemmeside: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/optagelsesproeven