Genvej til nyttig viden

En HF-eksamen er den rigtige vej for dig, der gerne vil have en gymnasial ungdomsuddannelse med vægt på praksis. HF giver adgang til de mellemlange uddannelser, der også kaldes professionsuddannelser.

En HF-uddannelse tager 2 år, og du får en unik mulighed for afklaring omkring din fortsatte uddannelsesvej gennem projekter og praktikforløb. 

HF er både målrettet og alment dannende. Det betyder, at du hurtigere kommer igennem din ungdomsuddannelse med masser af målrettet karrierevejledning undervejs. Samtidig får du flyvehøjde og indsigt, som du kun kan få fra en alment dannende ungdomsuddannelse

Valg af fagpakke

En fagpakke er en kombination af fag og praktikker, som giver en særlig retning i forhold til et efterfølgende valg af profession. En fagpakke består af to fag på B-niveau eller et fag på B-niveau og et fag på C-niveau.

De to fag skal have et naturligt fagligt samspil og rette sig mod brede uddannelsesområder som erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. 

Klik på linkene herunder og se om der er en fagpakke, der passer til dig:

Puljetimer

Puljetimer dækker over en række aktiviteter, der tager udgangspunkt i at støtte den enkelte elev på det faglige niveau, hvor vedkommende er. Det er altså timer, hvor eleven gennem vejledning og særlige aktiviteter kan få hjælp ud fra sine individuelle behov.

Se i tabellen hvordan puljetimerne er fordelt på Skive Gymnasium:

(Bemærk at timerne er opgjort i undervisningsmoduler. Et modul er det samme som 85 minutter)

Lektier og fordybelsestid

At tage en HF indebærer også en vis mængde lektier. Skriftlige afleveringer gøres ifølge HF-bekendtgørelsen op i antal fordybelsestimer.

Som HF-elev skal man gennem sin uddannelse have mindst 300 timers fordybelsestid i alt. Hertil kommer det skriftlige arbejde i valgfag.

Se i tabellen, hvordan fordybelsestimerne er fordelt på de enkelte fag over de to skoleår.

Følg os

#skivegymnasium

Uddannelsens opbygning

HF-uddannelsen består af fire semestre. Efter hvert semester afsluttes minimum et fag med en eksamen. Hensigten med dette er, at eleven har en række eksamener med sig i tilfælde af afbrud af uddannelsen før tid.

1. semester består af:
Dansk A
Engelsk B
Matematik c
Kunstnerisk fag c eller idræt c
Naturfag
Projekt-praktikforløb 1 (workshop)

Semestret indledes med et introforløb, der blandt andet indeholder en hyttetur til Slettestrand.

I slutningen af semestret deltager 1. HF’erne i Skive Gymnasium og HFs årlige Vidensfestival sammen med skolens STX-elever. Vidensfestivalen har fokus på glæden ved viden, almen dannelse og innovation.

Ved semestrets afslutning introduceres eleverne til skolens fagpakker på en workshopdag. Herefter vælges fagpakke samt valgfag.

Eksamen
Efter 1. semester afsluttes det kunstneriske fag / idræt

2. semester består af:
Dansk A
Engelsk B
Matematik c
Naturfag
Kultur- og samfundsfag
Projekt-praktikforløb 2

I 2. semester inddrages det første praktikforløb ud af huset, hvilket fremgår af oversigten herunder.

Senere skriver eleverne den obligatoriske historie-opgave, der er første trin i den skriftlige progression frem mod den større skriftlige opgave (SSO).

Eksamen
Efter 2. semester afsluttes Matematik c og naturfag.

3. semester består af:
Dansk A
Engelsk B
Kultur- og samfundsfag
Fagpakkefag 1
Fagpakkefag 2
Valgfag
Projekt- og praktikforløb 3

På HF-uddannelsens 3. semester nedtones antallet af timer i dansk og engelsk for at give plads til nogle af de ekstra aktiviteter, som semestret indeholder.

Dette er for eksempel:

Studieturen til enten Berlin eller Prag
Mini-SSO- opgaven, der er andet trin i den skriftlige progression frem mod den større skriftlige opgave (SSO)
Tværfaglig eksamen i Kultur- og samfundsfag, der blandt andet indeholder et længere projektforløb.

Eksamen
Efter 3. semester afsluttes Kultur- og Samfundsfag med en tværfaglig eksamen samt med en eksamen i et af fagene: historie, samfundsfag eller religion.

4. semester består af:

Dansk A

Engelsk B

Fagpakkefag 1

Fagpakkefag 2

Valgfag

Projekt- og praktikforløb 4

Større Skriftlig opgave (SSO)

4.semester indeholder blandt andet terminsprøver samt den Større Skriftlige opgave (SSO), der indgår som en del af eksamensresultatet.

Eksamen
Ved semestrets afslutning aflægges prøve i alle resterende fag.

Evalueringsplan

På HF-uddannelsen gives ikke årskarakterer. I stedet finder der en løbende evaluering sted af elevernes faglige udvikling. Herunder fremgår det, hvorledes evalueringprocessen er planlagt på Skive Gymnasium og HF

1.HF

Tidsrum Indhold
Uge 34 Indledende tutorsamtale umiddelbart efter opstart.
Uge 45 Klasselærerne indsamler faglige standpunkter og kommentarer fra lærerne. I uge 46-48 afholdes samtaler, hvor fokus bl.a. er på elevens valg af fagpakke.
Overgang til 2. semester Eleverne vælger fagpakke
Uge 8 Klasselærerne indsamler karakterer og kommentarer fra lærerne samt karakterer fra 1. HF-historieopgaven.
Der afholdes tutorsamtaler inden udvidet klassemøde ultimo marts.
Ultimo marts Udvidet klassemøde med fokus på den faglige progression.
Uge 25 Afsluttende klassemøde inden ferien. Strategier for det kommende skoleår fastlægges

 

2.HF

Tidsrum Indhold
Uge 35 Klassemøde afholdes.
Uge 37-39 Tutorsamtaler afholdes.
Uge 47 Klasselærerne indsamler faglige standpunkter og kommentarer fra lærerne og igangsætter eventuelle handleplaner.
Januar (primo) Klassemøde afholdes, hvor klassen drøftes på baggrund af bl.a. de faglige evalueringer, eksamenskarakterer og tutorsamtaler.
Uge 10 Klasselærerne indsamler faglige standpunkter og kommentarer fra lærerne. Efterfølgende afholdes tutorsamtale med eleverne
Uge 11 Terminsprøver
Uge 13 Udvidet klassemøde. Terminskarakterer inddrages, hvor det er muligt.
Uge 15 Elevernes samlede terminskarakterer vurderes af teamet, der igangsætter eventuelle handleplaner.